Phòng Đào Tạo Sau Đại Học
ĐĂNG KÝ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN
Thí sinh đã đăng ký ở các đợt thi trước click tại đây
Thí sinh đăng ký lần đầu:
Đăng ký:
Vui lòng nhập mã captcha để đăng ký dự thi
(Để thay đổi mã captcha, vui lòng nhấn tại đây)

Dùng tốt nhất với